Vytvořit test


Textovou odpověď používejte jen v případě, že jste si jisti, že žák má pouze omezený počet možností, jak ji vyjádřit. Není v možnostech této aplikace porovnávat odpovědí typu: jen na jižní polokouli, pouze na jižní hemisféře nebo jenom na jih od rovníku.

© Miroslav Hrončok, jr. – ročníková práce z předmětu IVT na Gymnáziu Arabská ve školním roce 2008/2009 – třetí ročník